سمپاشی تضمینی

سمپاشی تضمینی حشرات در تهران

صدها مشتری عملکرد خوب رفاه در سمپاشی تضمینی رو گواهی میدهند.
ما با یک برنامه مشخص و با استفاده از علم روز دنیا اقدام به سمپاشی تضمینی منازل میکنیم.

 

نحوه ارزیابی ما برای نوع سمپاشی :

ارزیابی

ما با بازرسی جامع مشکل شما را مورد بررسی قرار می دهیم.
مسائل بهداشتی یا شرایط محیطی می توانند آفات را جذب کند.
ما به شما کمک می کنیم آن ها چه نوع محیطی را می خواهند.
ما به شما کمک می کنیم آفات از کجا وارد منزل می شود.

راه حل مناسب برای مشکل شما

یک نوع سم برای هر نوع آفتی مناسب نیست.
ما بهترین راه حل با کمترین آسیب را به شما معرفی میکنیم.
ما بر اساس یافته ها بهترین راه حل را پیشنهاد می دهیم.
ما با بهترین ابزار با با مشکل شما مبارزه می کنیم.
ما راه های نفوذ حشرات به منازل را می گیریم.

پشتیبانی

ما در طول از بین رفتن مشکل آفات با شما همراهی می کنیم.
ما به روند از بین رفتن آفات در طول این زمان نظارت می کنیم.
بعد از سمپاشی راه کار برای بازنگشتن آفات داده می شود.

——————————————————————————————————

سمپاشی تضمینی

رضایت مندی شما هدف ماست. اگر شما راضی نیستید تا آخر راه شما را همراهی می کنیم تا زمانی که موجب رضایت شمارو فراهم کنیم.

همین الان میتونید با ما تماس بگیرید:

دفتر مرکزی تهران:

44362629
44625799